27 juuni 2012

VAJATAKSE ÕPETAJAID ...

Are Põhikool kuulutab välja konkursi AJALOO JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA ning INFORMAATIKA ÕPETAJA osalise koormusega ametikoha täitmiseks alates 1. septembrist 2012.a. Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31. juuliks aadressil Kooli 1 Are alevik Pärnumaa 87301 või info@are.edu.ee Info tel. 53 927 444

20 juuni 2012

87. LEND

15. juunil lõpetas Are kooli 87. lend. Lõpuaktuseni jõudsid Ingmar Aia, Indrek Jõemetsa, Risto Kalde, Raido Kaljuste, Kristel Lusik (neljad-viied), Kairi Vanatoa. Sügisel saab loodetavasti lõputunnistuse ka Kevin Kadakas. Õnne ja kõrget lendu Teile kõigile! Nähaoleva pildi tegi Janar Aia. Kristiina Seimi tehtud pilte saab näha siin (Parool 872012).

11 juuni 2012

ÖÖKUNINGANNA ÕITSEB

Täna õhtul (esmaspäeval) võib Are koolis näha õitsemas öökuningannat. Loe lähemalt loodusringi blogist

09 juuni 2012

MATEMAATIKA EKSAM

9.kl. lõpueksam matemaatikas sooritatud - kohaletulnutest üks neli, üks läbikukkunu ja ülejäänud kolmed. Tublid!

05 juuni 2012

VAJATAKSE ÕPETAJAT!

Are Põhikool vajab 2012/13. õppeaastast osalise koormusega AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJAT. Lisaks pakume tööd arhiiviga ja õpilaste uurimustööde juhendamist.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 30. juuniks 2012 aadressil Kooli 1, Are 87301 Pärnumaa või e-posti aadressil info@are.edu.ee .Info telefonil 447 5530, 5348 2880.

VIIMANE KOOLIPÄEV

Täna said Are kooli lapsed (v.a. 9.kl.) omale pihku klassi lõputunnistuse. Sellega seose tegi õppealajuhataja hinnete statistikat (nagu alati veerandi lõpul) ja selgus üllatav tõsiasi, et Are kooli õppeedukus on kokkuvõttes väga hea (nelja-viielisi on pool koolist). Ainult viitega lõpetasid klassi ja said kiituskirja - Markus Steinberg, Triinu Võsumets, Ketlin Valt, Aike Näppi, Triin Veensalu, Siim Veensalu, Henri Markus Lippmaa,  Kendra-Lisandra Luik, Rebecca Türnpuu, Elisabeth Pahk, Viljar Altermann, Ave Eisenschmidt.
Ja nüüd algab SUVEVAHEAEG!!!

TUTIPIDU

Reedel, 1. juunil pidas viimaseid koolitunde Are kooli 87. lend koosseisus Kristel Lusik, Kairi Vanatoa, Raido Kaljuste, Ingmar Aia, Risto Kalde, Indrek Jõemetsa, Aare Hantson. Kohale ei tulnud Kevin Kadakas ja Taimi Tannebaum. Kuulati ja vaadati aktust, istutati koolimaja juurde hall nulg ja söödi pidusööki. Seejärel lahkusid tutipeolised linna hullama. Pilte tutipeost näed siit (parool tutt)
Esmaspäeval toimus 9ndikel juba esimene eksam - eesti keel, mille kohale tulnud sooritasid edukalt. Hoiame  pöialt reedeseks matemaatika eksamiks!

03 juuni 2012

Vallavanema vastuvõtule ....

 .... olid kutsutud meie koolist järgmised õpilased: hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest said vallavanemalt tänukirja ja valla logoga joonlaua Triinu Võsumets, Ketlin Valt, Markus Steiberg, Aike Näppi, Henri Markus Lippmaa, Triin Veensalu, Siim Veensalu, Carmen Annusver, Kendra-Lisandra Luik, Rebecca Türnpuu, Ally-Ly Ao, Elisabeth Pahk, Viljar Altermann. Ave Eisenschmidt on lisaks tublile õppeedukusele saavutanud maakonna tasandil vene keele viktoriinis 2.koha ja eesti keele olümpiaadil 3. koha. Joonas Lauri sai Eesti Meistrivõistlustel judos pronksmedali; Ita Kuusik maakonnas lauatennises hõbeda. Ketriin Räim sai maakonnas vene keele viktoriinil 2. koha, David Kakko alveeamfiib jagas 1.-2.kohta Stokkeri robotite võistlusel ja Kristel Lusik sai maakonna kodu-uurimis konverentsil 1. koha ja Archimedese õpilaste teadustööde konkursil kolmanda preemia.
Tublisid õpilasi juhendavad ka tublid õpetajad. Vastuvõtule olid kutsutud Mirjam Liik, Urve Hallikma, Aavo Vaan, Elve Tamvere, Marge Mölder, Anne Niibo, Ülle Tiimus, Marje Tilk. Meie kooli väga tubli koristaja Talvi Pärnpuu sai samuti vallavanemalt tänukirja.
ÕNNE TUBLIDELE ÕPILASTELE, NENDE VANEMATELE JA HEADELE ÕPETAJATELE!