22 veebruar 2017

ÜHISKONNAÕPETUSE OLÜMPIAAD LÄKS HÄSTI!!!

V üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tulemused teada
Nagu varasematel aastatel, nii viidi  ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus. I – elektrooniline voor toimus  10. veebruaril.
Põhikooli teemad olid kodanikuühiskond, meedia ja teave, Eesti rahandus ja riigieelarve
ning Eesti Kaitsevägi
Üle Eesti osales kokku 889  õpilast. Are Koolist võttis osa 6  üheksandikku.
Pärnumaa (linn + maakond) 2.-4.koha saavutas Kendra-Lisandra  151 punktiga Sütevaka  ja Vanalinna kooli õpilaste kõrval.  Vabariiklikule lõppvooru pääseb igast maakonnast 2 paremat, kui punkte on võrdselt, siis kiireim. Kahjuks Kendra  kiirem polnud. Aga tubli oli ikka! Ka teised esinesid hästi: Iris 10., Triini 21., Lisette 22., Karl 30. ja Keidi 32.
Ühiksonnaõpetuse olümpiaad toimub üle aasta.