31 märts 2017

LOOVTÖÖD LÕPUKS KAITSTUD

Täna hommikul said pärast pikka ja põhjalikku ettevalmistust kaitstud selle aasta kaheksandike loovtööd. Teemad ja õpilased olid järgmised:
Carmen Annusver, Kerttu Tõrva ja Heliis Puusep korraldasid vene keele nädala; Mari Kuusik ja Eliise Lillemägi koostasid "100 Matka Eestile" projekti raames Aresse kaks matkarada; Renno Räim uuris Hansenite suguvõsa ajalugu; Jauram Reisner tegi töö Pärivere sovhoosi ajaloost; Kristjan Hansar ja Joonas Lauri tegid Pärnusse loomade varjupaigale kasside turnimisredeli; Martin Välba uuris Are vabatahtliku tuletõrjeseltsi ajalugu; Karl Kallaste töö tulemusel valmis füüsikateemaline lauamäng ja Jan Erik Arenberg valmistas trofee põdrasarvedest.
 Pildil rõõmsad kaheksandikud pärast kaitsmist.

01 märts 2017

KOV valimiste simulatsioon

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 63 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. ENL üheks südameasjaks on see, et iga noor teaks ja tunnetaks oma tähtsust valijana. Selleks korraldavad ühingu noored kohalike omavalitsuste valimiste teemalisi simulatsioonimänge.

Are Koolis viis läbi mängu 8.-9.klassi õpilastega Egert Mitt, kes 27.jaanuaril 3.-4.tunni ajal noortega sellest rääkis ja valimised läbi mängis.

Õpilased ise arvasid sellest nii:
Mari: Oli noortepärane ja huvitav kuulata. Kõige rohkem jäi meelde, kuidas saab hääletada. Ma teen seda kindlasti, kui saan 16-aastaseks.
Jauram: Kõik läksid hästi kaasa ja mõtlesid kaasa. Oli huvitav, sest sain teada palju valimiste kohta.
Karl: Jäi meelde see, kuidas me kõik omavalitsust tegime ja arutlesime. Meeldis omavalitsuste liitumine.
Martin: Sai oma otsuseid teha. Sai oma reformi teha ja teistele vastu vaielda.
Renno: 16-aastaselt saab valida ja seda tuleb kindlasti. Ei tohi lasta end ära osta.
Aitäh õp. Marju Sepp, kes loengupidaja kooli organiseeris!