25 oktoober 2015

ÕPILASOMAVALITSUS

Sellel aastal on meil uus õpilasomavalitsus. Sinna kuuluvad 1.-6. kl. üks õpilane ja 7.-9. kl. kaks õpilast. Õpilasesindus peaks kaasa aitama meie koolielu korraldamisele ja kaitsema õpilaste huve igal tasandil.
Presidendiks valiti Renno Räim, kes juhib õpilasesinduse tööd, esindab õpilasi avalikel üritustel, vajadusel õppenõukogus või hoolekogus. 
Ingela Uussalu ja Katariina Jõemetsa  on pressiesindajad, kes avaldavad artikleid ajalehtedes ja blogis, saadavad infot tulevate ürituste kohta, protokollivad, viivad läbi valimisi
Elisabeth Pahk on haridusminister ja kantslerid on Kaur-Rasmus Usberg, Sofi-Riin Reisner, Liisa Ivanova. Haridusministeeriumivalitsemisalas on õppimisega seonduv, ettepanekud õppetöö paremaks muutmiseks, murelaste suunamine konsultatsioonidesse ja hindeid parandama..
Kultuuriminister on Iris Tamla, kantslerid Sirli Sing ja Triinu Võsumets.  Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on kultuuri- ja vaba aja ürituste korraldamine.
Sotsiaalminister on Carmen Annusver, kantslerid Ingela Uussalu ja Pille-Riin Peks. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on õpilaste heaolu, kiusamisest vaba kool, õpilaste võrdsed võimalused.
Õpilasesinduse tööd koordineerib õp. Marju Sepp


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar